Llama e informate986 23 31 94
Solicita Información

PROGRAMACIÓN DE

ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS ÁS PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 

CURSOS AFD / 2021-22

 

IFCT0210 – OPERACIÓNS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

COML0309 – OPERACIÓNS DE XESTIÓN DE ALMACÉNS